Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – uzasadnienie uchwał

Szanowni Państwo.

W dniu 27 listopada ubiegłego roku oraz 25 marca bieżącego roku odbyły się zebrania właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamenty na Polanie „AnP 1” przy ulicy Strzelców 38, 40, 42 w Gdyni. Tak jak wcześniej, również i na tych zebraniach nie udało nam się zebrać quorum niezbędnego do podjęcia zaplanowanych w porządku obrad uchwał. W związku z powyższym rozpoczynamy zbieranie głosów, w sprawie zaproponowanych przez Zarząd uchwał, w trybie indywidualnego zbierania głosów. Dla tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w naszych zebraniach, chciałbym w kilku słowach przedstawić propozycje uchwał wraz z objaśnieniem i rekomendacją Zarządu. Na dwóch ostatnich zebraniach zaproponowano następujące uchwały:

Uchwała nr 07/2014 w sprawie wydatkowania pieniędzy przez Zarząd. Przedmiotem uchwały jest upoważnienie Zarządu do wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Remontowego Wspólnoty, jednorazowo w kwocie do 10.000 PLN, bez konieczności podejmowania dodatkowej uchwały. W tej chwili każdy wydatek z FR na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania nieruchomości musi zostać poprzedzony uchwałą mieszkańców. W przypadku konieczności wykonania pilnej naprawy lub remontu, konieczne jest uzyskanie zgody mieszkańców, co może skutkować przedłużającym się czasem naprawy. Może to narażać mieszkańców na niedogodności związane z uszkodzeniem infrastruktury budynków a także skutkować dalszymi uszkodzeniami i zwiększaniem kosztów napraw. Przykładem może być konieczność naprawy UPS lub konserwacji elewacji budynków (uchwała 03/2015 patrz poniżej). Zarząd, w przypadku skorzystania z zapisów tej uchwały, będzie każdorazowo informował mieszkańców o wydatkowaniu pieniędzy. Rekomendujemy głosowanie na TAK.

Uchwała nr 08/2014 w sprawie wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach. W związku z koniecznością okresowej legalizacji urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody, po analizie kosztów legalizacji urządzeń, Zarząd podjął decyzję o wymianie wodomierzy. Koszty wymiany i legalizacji urządzeń są porównywalne, natomiast wymiana jest zdecydowanie prostsza ze względów logistycznych. Lokal musi zostać udostępniony tylko jeden raz w celu dokonania wymiany. Nowe urządzenia posiadają również gwarancję. Przedmiotowa sprawa była dyskutowana na zebraniu członków Wspólnoty i zyskała akceptację mieszkańców. Koszt wymiany powinien zamknąć się w kwocie 26,500 PLN i zostanie w całości pokryty ze środków zgromadzonych na rachunku FR. Zarząd rekomenduje głosowanie na TAK.

Uchwała nr 09/2015 w sprawie zatwierdzenie Planu Gospodarczego na rok 2015. Propozycje planu gospodarczego otrzymali Państwo wraz z kartami do głosowania na zebranie listopadowe w ubiegłym roku. W planie gospodarczym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w stosunku do roku ubiegłego. Udało się doprowadzić do takiego stanu, że wpływy prawie dokładnie pokrywają wydatki. Plan gospodarczy odpowiada więc realnym kosztom funkcjonowania Wspólnoty. Nie mamy znacznych nadwyżek ale też nie mamy rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Propozycja planu dostępna pod wpisem. Zarząd rekomenduje głosowanie na TAK.

Uchwała nr 01/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014 i udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2014. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 otrzymali Państwo wraz z uchwałami. Szczegółowo zostało ono również przedstawione na zebraniu członków Wspólnoty w marcu. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 dostępne jest poniżej. Zarząd dziękuje za głosowanie na TAK.

Uchwała nr 02/2015 w sprawie przeznaczenie nadwyżki finansowej za rok 2014. Nadwyżkę w kwocie 692,45 PLN proponujemy przeznaczyć na bilans otwarcia roku 2015. Zarząd rekomenduje głosowanie na TAK.

Uchwała nr 03/2015 w sprawie wydatkowania środków z funduszu remontowego Wspólnoty. W związku z koniecznością oczyszczenia i zabezpieczenia elewacji budynków przed dalszym narastaniem glonów, konieczne jest wydatkowanie na ten cel kwoty ok. 6500 PLN z FR. Konieczne jest również usprawnienie urządzenia UPS, które odpowiada za podtrzymanie energii elektrycznej w systemach awaryjnych budynku. Koszt niezbędnej naprawy to ok. 2000 PLN. Zarząd rekomenduje głosowanie na TAK.

Uchwała nr 04/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Grażyny Przewłockiej z pełnienie funkcji członka Zarządu oraz uzupełnienie składu Zarządu o nowego członka. Pani Grażyna Przewłocka, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnowała z funkcji członka Zarządu na ostatnim zebraniu. W związku z powyższym Zarząd jest obecnie jednoosobowy. Jednocześnie chęć włączenia się w prace Zarządu zadeklarowała tylko jedna osoba – Pan Piotr Kiełtyka.

Pan Piotr wraz z żoną i dwójką dzieci mieszka na naszym osiedlu od 2009 roku. Zawodowo jest inżynierem w firmie Toshiba. Jest osobą chętną do pomocy przy różnych inicjatywach i deklaruje, że z dużym zaangażowaniem podejmie się pracy w Zarządzie ANP1. Już dzisiaj wspiera Zarząd w obsłudze informatycznej Wspólnoty Mieszkaniowej. Zachęcam do poparcia Pana Piotra i głosowanie na TAK. Jednocześnie zapraszam kolejne osoby do zaangażowanie się w prace Zarządu i zgłoszenie własnej kandydatury.

W najbliższych dniach będę odwiedzał Państwa mieszkania w celu zebrania głosów pod powyższymi uchwałami. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod adresem zarząd@anp1.pl

Z poważaniem,

Andrzej Kołacki – Zarząd WM ANP1

 

Plan gospodarczy na 2015Sprawozdanie finansowe za 2014