Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Naprawa ul. Strzelców ?

Poniżej przedstawiam treść maila, którego otrzymałem dzisiaj z ZDiZ w Gdyni. Jest to odpowiedź na nasze pisma do ZDiZ oraz Prezydenta Miasta, w sprawie skandalicznego stanu technicznego ul. Strzelców. Zobaczymy jaki będzie efekt planowanych prac?

Gdynia, dnia  09.05.2012r.

UKD.7215.171.2011.BMŁ.3438

Pan Andrzej Kołacki

Zarząd Wspólnoty

email: zarzad@anp1.pl

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuję, że w najbliższych dniach  10 – 12. 05. 2012 zostaną usunięte – zabezpieczone ubytki i wykruszenia w płytach drogowych  zagrażające bezpieczeństwu ruchu kołowego w ciągu ul. Strzelców.

 Z up. DYREKTORA

mgr inż. Stefan Benkowski

Kierownik Działu Dróg