Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Plan spotkania w sprawie drogi

  1. Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie zaproszonych gości – Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski
  2. Przedstawienie obecnego stanu technicznego ulicy Strzelców oraz problemów mieszkańców związanych z użytkowaniem drogi – Andrzej Kołacki – Zarząd WM ANP1
  3. Przedstawienie planów inwestycyjnych oraz perspektyw budowy ulicy Strzelców – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.
  4. Dotychczasowe prace związane z remontami i zapewnieniem przejezdności ulicy Strzelców – Roman Witowski – Dyrektor ZDiZ w Gdyni, Ewa Muszyńska – Kierownik Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
  5. Przedstawienie zapisów umowy drogowej z miastem oraz zakresu wykonanych prac – Julia Łaszkiewicz – Członek Zarządu EKOLAN S.A.
  6. Przedstawienie zapisów umowy drogowej z miastem oraz zakresu wykonanych prac – Piotr Sadowski – Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.
  7. Dyskusja

 

W trakcie trwania spotkania przewidujemy możliwość zadawania pytań przez mieszkańców oraz wypowiedzi innych zaproszonych gości. Spotkanie będzie moderowane przez Pana Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego – Radnego Miasta Gdyni z okręgu Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo, Chylonia.

 

Plan spotkania może ulec niewielkim zmianom.