Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Uszkodzona brama garażowa i szlaban

Szanowni Mieszkańcy.

Podobnie jak Państwo jesteśmy mocno poirytowani faktem, że nasza brama garażowa nie funkcjonuje w należyty sposób. Również jesteśmy mieszkańcami i użytkownikami hali garażowej. Podzielamy Państwa obawy związane z pogorszeniem bezpieczeństwa oraz ponoszeniem dodatkowych kosztów ogrzewania. Niestety problemem, który uniemożliwia usunięcie awarii, jest brak części zamiennych u producenta. Części, które zostały niedawno zamontowane, były częściami z odzysku (regenerowanymi) i prawdopodobnie to jest przyczyną kolejnej awarii. Niestety nie mamy wpływu na brak odpowiednich części. Również Administrator jest w tej kwestii bezsilny, choć podejmuje szereg interwencji w tej sprawie. Świadomi powtarzających się problemów z bramą oraz wątpliwości dotyczących prawidłowości jej montażu , Zarząd podjął decyzję o zamówieniu ekspertyzy u producenta. Jednak do czasu ostatecznego usunięcia problemu, tj. usunięcia awarii, przeprowadzenie takiej ekspertyzy jest bezprzedmiotowe. Wyniki ekspertyzy zostaną przedstawione Inwestorowi Ekolan S.A. i staną się podstawą do ewentualnych roszczeń, włącznie z wymianą całego urządzenia na nowe. Zdajemy sobie sprawę, że chcielibyście Państwo przeczytać informację o terminie przywrócenia bramy do użytku. Jednak podanie konkretnego terminu i niedotrzymanie zobowiązania obciąża Zarząd. Nie będziemy tego robić bo jak napisaliśmy powyżej nie zależy to w najmniejszym stopniu od nas.

 

Szlaban jest własnością firmy Ekolan S.A. i każda awaria jest niezwłocznie zgłaszana do Inwestora. Nie mamy jednak żadnego wpływu na termin realizacji naprawy. My wszyscy, jako rozgoryczeni klienci, możemy zastosować presję na developera i wysyłać maila w sprawie długotrwałej niesprawności szlabanu. Może to przyniesie skutek w postaci natychmiastowego usunięcia problemu? Dla zainteresowanych podajemy adresy mailowe: sopot@ekolan.pl, witawa@ekolan.pl, b.franczak@ekolan.pl.

Z naszej strony zapewniamy, że czynimy wszystko co w naszej mocy by również ten problem rozwiązać.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych aut i mieszkań, zagrożone faktem otwarcia bramy i szlabanu, to pragniemy poinformować, że od godz. 21.00 do 6.00 na terenie osiedla pracują dwie osoby z firmy Solid, które na zmianę dokonują obchodów, odnotowywanych elektronicznie (co jest do sprawdzenia). W związku z tym, co najmniej raz na pół godziny pracownik dozoru kontroluje również halę garażową.

 

Pozdrawiamy,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ANP1