Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Uzasadnienie uchwał z zebrania w dniu 07 listopada 2013r.

Szanowni Państwo.

W dniu 7 listopada odbyło się kolejne zebranie właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamenty na Polanie „AnP 1” przy ulicy Strzelców 38, 40, 42 w Gdyni. Tak jak wcześniej, również i tym razem nie udało nam się zebrać quorum niezbędnego do podjęcia zaplanowanych w porządku obrad uchwał. W związku z powyższym rozpoczynamy zbieranie głosów w sprawie zaproponowanych przez Zarząd uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Dla tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zebraniu, chcielibyśmy w kilku słowach przedstawić propozycje uchwał wraz z objaśnieniem i rekomendacją Zarządu. Na ostatnim zebraniu zaproponowano następujące uchwały:

Uchwała nr 09/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji  Pana Andrzeja Waszczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu i uzupełnienia składu Zarządu o nowego Członka.

W związku z rezygnacją funkcji Członka Zarządu Pana Andrzeja Waszczyńskiego wystąpiła konieczność uzupełnienia składu Zarządu. Na zebraniu została zgłoszona tylko jedna kandydatura – Pani Grażyny Przewłockiej.

Pani Grażyna Przewłocka od 3 lat mieszka na naszym osiedlu i jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ANP1. W przeszłości, przez wiele lat, pracowała w dziale księgowości dużej firmy oraz w banku. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą i zajmuje się domem. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie Pani Grażyny zostaną wykorzystane w pracach Zarządu. Zachęcamy do poparcia kandydatury Pani Grażyny i głosowanie za przyjęciem uchwały 09/13.

Uchwała nr 10/13 w sprawie obniżenia  stawki wynagrodzenia dla Członków Zarządu ze stawki 0,26 zł na 0,15 zł

Zgodnie z deklaracją członków Zarządu, zgłaszamy propozycję uchwały zmniejszającej wynagrodzenie Zarządu ze stawki 0,26 zł/m2 na 0,15 zł/m2. Wynagrodzenie Zarządu budziło kontrowersje wśród niektórych Członków naszej Wspólnoty. Zarząd deklarował, że po zmniejszeniu nakładu pracy związanego z procesem odbiorów naszej nieruchomości zaproponujemy obniżenie stawki wynagrodzenia. Przypominamy również, że 1/3 dotychczasowej stawki wynagrodzenia nie jest wypłacana po rezygnacji Pana Andrzeja Waszczyńskiego z funkcji członka Zarządu. Rekomendujemy głosowanie za przyjęciem proponowanej uchwały.

Uchwała nr 11/13 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego na rok 2014

Propozycję Planu Gospodarczego otrzymali Państwo wraz z zawiadomieniem o zebraniu. W celu otrzymania kopii planu prosimy o kontakt zarzad@anp1.pl . Poniżej objaśnienia do poszczególnych pozycji planu:

 1. Zarządzanie nieruchomością podniesienie stawki o 0,01 zł – inflacja
 2. Media części wspólne – ze stawki 0,38 zł  na stawkę 0, 48 zł – Przyczyną podwyżki stawki za media jest przede wszystkim energia elektryczna, której cena wzrosła. Wzrost kosztów wynika również z zwiększonego zużycia energii przez urządzenie wentylacyjne w budynku Strzelców 42, które reguluje wilgotność na poziomie -1. Kolejne takie urządzenie zostanie zamontowane przez Ekolan w budynku przy Strzelców 40 i również będzie generować dodatkowe koszty. Po licznych opiniach i konsultacjach okazało się, że urządzenia są niezbędne do utrzymania prawidłowej cyrkulacji powietrza w budynku 40 i 42.
 3. Serwisy techniczne – Podniesienie stawki jest wynikiem podpisania umowy na serwisowanie wentylacji klatek schodowych, włączeniem w koszty serwisów opłaty za przeglądy wind dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wzrostu stawki za przeglądy wind przez Kone, na podstawie nowo zawartej umowy, zaakceptowanej uchwałą przez mieszkańców.
 4. Przegląd budowlany – podniesienie stawki o 0,01 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usługi, w związku ze spodziewanym wzrostem ceny.
 5. Sprzątanie – powodem podniesienia stawki jest dodatkowa usługa, którą świadczy firma sprzątająca – wywóz pojemników z pomieszczeń śmietnikowych. Ponieważ uchwała Rady Miasta Gdyni obliguje mieszkańców do wystawiania pojemników ze śmieciami przed budynki. Firma Eco-Serwis otrzymała zlecenie na dodatkową usługę i obciąża Wspólnotę jej kosztami.
 6. Tereny zewnętrzne – stawka została podniesiona ze względu na konieczność zwiększenia ilości środków do pielęgnacji zieleni oraz zakup roślin. Umowa z firmą Eco-Serwis zwarta jest w taki sposób, że zakup wszelkich środków oraz roślin stanowi dodatkowy koszt dla Wspólnoty. Sezon letni 2013 roku pokazał, że zapotrzebowanie na nawozy, opryski, wymianę roślin są większe niż kwota założona w planie na rok 2013.
 7. Ubezpieczenie – wzrost wynika z prognozowanego, corocznego wzrostu składki ubezpieczeniowej oraz utraty części zniżek, ze względu na zgłoszone szkody i wypłacone odszkodowania.
 8. Opłata za dostawę ciepła – zwiększona stawka jest wynikiem wysokiej podwyżki cen przez OPEC.
 9. Centralne ogrzewanie – stawka  została zwiększona po wyliczeniu rzeczywistej ceny
 10. Podgrzanie wody – stawka  została zwiększona po wyliczeniu rzeczywistej ceny
 11. Wywóz nieczystości – stawki w Planie są stawkami narzuconymi przez uchwałę Rady Miasta Gdyni
 12. Dozór osiedla – podniesienie stawki spowodowane jest wprowadzeniem drugiego pracownia dozoru przez całą dobę (obecnie tylko w nocy jest dwóch pracowników)

 W przypadku pytań dotyczących przedstawionych powyżej Uchwał prosimy o kontakt z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ANP1
zarzad@anp1.pl